TRIBUTE TO FREEDOM 2018

TRIBUTE TO FREEDOM - koncert na hrade Devín 

jubilejný 10. ročník


Miesto: Hrad Devín
Dátum: 17. august 2018 od 18,30 hod.

Program:   
RICHARD MULLER
LENKA FILIPOVÁ
BILLY BARMAN a dievčatá zo SĽUKu

Podujatie TRIBUTE TO FREEDOM -Pocta slobode na hrade Devín, je už od
roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v
Bratislave, s presahom na celé Slovensko.
Už samotné miesto koncertu - Hrad Devín je jedným z najimpozantnejších
historických miest strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen
symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do
celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli
Rimania a od 8. storočia to je jeden z najvýznamnejších slovanských hradov.
Po skončení 2. svetovej vojny priamo pod ním prebiehala železná opona...
Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva
pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.

Umeleckými účinkujúcimi na tohtoročnom jubilejnom 10. ročníku festivalového
koncertu budú legendy českej a slovenskej hudobnej scény –  umelec a jeden z
najväčších hviezd populárnej hudby RICHARD MULLER so svojou 10 člennou
skupinou, slávna  česko – slovenská speváčka a gitaristka LENKA FILIPOVÁ so
svojimi hosťami a skupina BILLY BARMAN s dievčatami zo SĽUKu
svojou tvorbou určite potešia návštevníkov a prinesú umelecký zážitok. 
 

ABBY ART, s.r.o, Gemerská 2, 821 08 Bratislava
Tel./fax: +421 2 55 64 82 26, Mobil: +421 903 266 316, e-mail: abby@slovanet.sk